Loading...
Home Interior
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Home Interior

February 11, 2015
Внатрешното уредување е дел од архитектурата и декоративната уметност кој се занимава со исцртување и обликување на внатрешноста на градбите сосе покуќнината.

Покуќнина е целата опрема, мебел, кујнски прибор и садови, опрема за бањи и тоалети, електрични уреди, кои се користат во едно домаќинство.

Внатрешото уредување се занимава со обликување и распоредување на покуќнината, каде главен акцент е исцртувањето и распоредувањето на мебелот во градбата. За обликувањето и исцртувањето на мебел, кујнскиот прибор и садови, опрема за бањи и тоалети, електрични уреди се користи поимот дизајн, иако и таа вештина може да се смета како дел од внатрешното уредување. Тешко може да се постави граница меѓу внатрешно уредување и дизајн, воошто и меѓу уредување, архитектура и дизајн. Бидејќи производство на мебел, кујнскиот прибор и садови, опрема за бањи и тоалети, електрични уреди е индустриализирано се користи и терминот индустриски дизајн како мултидисциплина на машинство и дизајн.

Home Interior, home, interior, design

Home Interior & Design

Метри квадратни

100

VIDA - Visual Interior Design Association

VIDA Visual Interior Design Association

VIDA Visual Interior Design Association

Created By VIDA